Min side - Min tilstede-status

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

1.12 Min side - Min tilstede-status

Introduksjon

"Min side - Min status" lar deg angi din tilstedeværelsesstatus i XS Office. Denne funksjonen bruker du for å informere dine kollegaer om din tilstedeværelse (hvor du er, hva du gjør og om du er tilgjengelig). Funksjonen lar deg velge fra en forhåndsdefinert liste over tilgjengelige alternativer for tilstedeværelse, samt ytterligere informasjon via et fritekstfelt.

Tilstedeværelsesinformasjon for andre ansatte vil være tilgjengelig i en egen liste oppe til høyre i hovedvinduet for XS Office (se Innledning - Hovedvinduet). Herfra kan du også endre din tilstedeværelsesstatus uavhengig av hvilken funksjon du har åpnet i hovedvinduet. I tillegg finnes en liste over tilstedeværelse for alle ansatte under Samhandling - Tilstedeværelse.

Alternativene for tilstedeværelse kan skreddersys og tilpasses organisasjonen. Se Admin - Tilstedekategorier for informasjon om dette.

Oppsummering av tilstedeværelse kan hvis ønskelig vises i skjemaet for timeregistrering og dermed kunne fungere som kontrollinstrument når du registrerer timer.

Tilstedeværelsesstatus kan også inngå som startsideelement. Se Min side - Min startside.

Endre tilstedeværelsesstatus

Slik endrer du din tilstedeværelsesstatus fra siden Min side - Min status.
  • Velg ønsket status fra listen over alternativer for tilstedeværelse.
  • Fyll inn statustekst (valgfritt).
  • Velg knappen "Oppdater min status".

Tilstedehistorikk

Du kan vise en historisk oversikt over din registrerte tilstedeværelseinformasjon. Funksjoner for dette er tilgjengelig i verktøylinjen på siden "Min side - Min status". Historikken vil også vise sammenhengen mellom timeregistreringer og tilstedeværelsesinformasjonen. Slik kan du enkelt avdekke eventuelle feilføringer. Følgende alternativer for historikk er tilgjengelig i verktøylinjen:
  • Tilstedehistorikk liste: Viser alle endringer av tilstedeværelse i listeform.
  • Tilstedehistorikk dag: Viser grønn og gul tilstedeværelse fordelt på dager. I tillegg timeregistreringer for den samme perioden.
  • Tilstedehistorikk uke: Viser grønn og gul tilstedeværelse fordelt på uker. I tillegg timeregistreringer for den samme perioden.
  • Tilstedehistorikk måned: Viser grønn og gul tilstedeværelse fordelt på måneder. I tillegg timeregistreringer for den samme perioden.
Merk at gammel tilstedeværelsesinformasjon slettes automatisk av systemet ved behov.

Relaterte emnerInnledning
Min side
Min profil
Mine innstillinger
Min kalender
Mine møter
Mine avtaler
Mine samtaler
Mine oppgaver
Mine notater
Mine kontakter
Mine firmakontakter
Mine favoritter
Min tilstede-status
Min ferie
Mitt fravær
Fødselsdager
Min håndsignatur
Min farge-mal
Min startside
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken