Handel - Kontoplan

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.30 Handel - Kontoplan

Introduksjon

Regnskapet er bygd opp rundt en standard kontoplan. Kontoplanen deler opp regnskapet og organiserer inntektene og kostnadene på en slik måte at de gir informasjon om bedriftens økonomiske situasjon. Vi deler ofte regnskapet i to deler - balanse og resultat. Kontoene i kontoplanen er ofte delt i kontoplangrupper for balanse og resultat (se Handel - Innstillinger - Kontoplangrupper).

I Norge benyttes som oftest kontoplan i henhold til norsk standard NS 4102. XS Office leveres med NS 4102 forhåndsinstallert. Det er gunstig om økonomisystemet også benytter NS 4102 eller at kontoene i XS Office tilpasses økonomisystemets kontoplan.

Felter i kontoplanen

Listen under viser hvilke felter som vises i kontoplanen ("Handel - Innstillinger - Kontoplan").
 • Kontonr: Nummer/identifikator for konto.
 • Navn: Navn på konto.
 • Gruppe: Kontoplangruppe kontoen tilhører.
 • Standard MVA: Standard MVA-behandling for kontering mot denne kontoen. Se Handel - Innstillinger - Avgiftskoder.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av kontoen.
 • Av: Initialer til den som lagret kontoen sist.

Opprette en ny konto

Kontoer i kontoplanen opprettes ved å velge "Ny konto" fra verktøylinjen på siden "Handel - Innstillinger - Kontoplan".

Innfyllingsfelter for konto

 • Kontonr: Kontonummer.
 • Navn: Navn på konto.
 • Notat: Fritekstnotat for konto.
 • Kontogruppe: Kontoplangruppe kontoen tilhører.
 • Standard MVA: Standard MVA-behandling for kontering mot denne kontoen. Se Handel - Innstillinger - Avgiftskoder.

Analysere kontoplanen

Kontoplanen kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken