Handel - Kontoplangrupper

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.31 Handel - Kontoplangrupper

Introduksjon

Kontoene i kontoplanen er ofte delt i kontoplangrupper for balanse og resultat. Kontoplangruppene inneholder kontoer fra et nummer til et nummer og gir en logisk gruppering av kontoer.

I Norge benyttes som oftest kontoplan i henhold til norsk standard NS 4102. XS Office leveres med NS 4102 forhåndsinstallert. Det er gunstig om økonomisystemet også benytter NS 4102 eller at kontoene i XS Office tilpasses økonomisystemets kontoplan.

Felter i listen over kontoplangrupper

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over kontoplangrupper ("Handel - Innstillinger - Kontoplangrupper").
 • Fra: Laveste kontonummer som inngår i denne gruppen.
 • Til: Høyeste kontonummer som inngår i denne gruppen.
 • Navn: Navn på kontogruppe (klikk for å åpne kontogruppe).
 • Notat: Fritekstnotat for kontogruppe.
 • Gruppe: Kontoplangruppe kontoen tilhører.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av kontogruppen.
 • Av: Initialer til den som lagret kontogruppen sist.

Opprette en ny kontogruppe

Nye kontogrupper opprettes ved å velge "Ny kontogruppe" fra verktøylinjen på siden "Handel - Innstillinger - Kontoplangrupper".

Innfyllingsfelter for kontogruppe

 • Navn: Navn på kontogruppe.
 • Fra kontonr: Laveste kontonummer som inngår i denne gruppen.
 • Til kontonr: Høyeste kontonummer som inngår i denne gruppen.
 • Notat: Fritekstnotat for kontogruppe.

Analysere kontoplanen

Listen over kontoplangrupper kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken