Handel - Valutaer

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.25 Handel - Valutaer

Introduksjon

Tilbud og salgsordrer kan produseres med valgfri valuta. Dette gjøres når tilbudet/salgsordren opprettes og kan ikke endres for samme oppføring i ettertid. Valutaer angis med valutakode og et valutanavn.

Standardvaluta for organisasjonen kan angis under Admin - Globale innstillinger.

Felter i liste for valutaer

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for valutaer ("Handel - Innstillinger - Valutaer").
 • Valutakode: Forkortelse for valuta, for eksempel EUR, USD, NOK.
 • Navn: Navn på valuta, for eksempel Euro, Amerikanske dollar, Norske kroner.
 • Landskode: Landskode for nasjon der valuta benyttes.
 • Land: Navn på nasjon der valuta benyttes.
 • Valutakurs: Verdiangivelse for valuta i forhold til organisasjonens standardvaluta (som angitt under Admin - Globale innstillinger). Klikk for å endre valutakurs.
 • Divisor: Angir om valuta angis i kvantum av 1 eller 100.
 • I tilbud: Angir hvor mange tilbud denne valutaen er benyttet i.
 • I ordrer: Angir hvor mange salgsordrer denne valutaen er benyttet i.
 • I faktura: Angir hvor mange fakturaer denne valutaen er benyttet i.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret.
 • Av: Initialer til den ansatte som lagret oppføringen sist.
Valutaer som har "plasser øverst" angitt vil vises med stjerne foran navnet i valutalisten.

Opprette en ny valuta

Valutaer opprettes ved å velge "Ny valuta" fra verktøylinjen på siden "Handel - Innstillinger - Valutaer". Merk at du ikke kan endre valutakode på en valuta du har tatt i bruk i tilbud/ordre/faktura. Det er derfor viktig at du angir korrekt valutakode umiddelbart.

Innfyllingsfelter for valutaer

 • Valutakode: Valutakode for valuta. Merk at du ikke kan endre valutakode på en valuta du har tatt i bruk i tilbud/ordre/faktura.
 • Navn på valuta: Navn på valuta.
 • Land: Navn på nasjon der valuta benyttes.
 • Divisor: Angir om valuta angis i kvantum av 1 eller 100.
 • Valutakurs: Verdiangivelse for valuta i forhold til organisasjonens standardvaluta (som angitt under Admin - Globale innstillinger).
 • Plasser øverst: Angir om valuta som standard skal plasseres øverst i valutalister. Gir deg raskere tilgang til denne valutaen ved oppslag.
 • Aktiv: Angir om denne valutaen er aktiv (kan benyttes i nye tilbud/salgsordrer). Deaktiverte valutaer vil som standard ikke vises i valutalisten.
 • I bruk: Angir hvor mange tilbud, salgsordrer og fakturaer denne valutaen er benyttet i.
 • Opprettet: Tidspunkt oppføringen ble opprettet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Kurs sist endret: Tidspunkt valutakursen ble sist endret samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.
 • Notat: Fritekstnotat for valuta.

Endre valutakurs

Valutakursen kan legges inn når du oppretter en ny valuta. For å endre valutakurs i ettertid må du benytte vinduet for valutakursendring. Bruk kolonnen for valutakurs i valutalisten på siden "Handel - Innstillinger - Valutaer" for å åpne dette vinduet. Alternativt kan du klikke på tallet for valutakursen i vinduet for valutadetaljer.

Valutakurshistorikk

Alle endringer av valutakurs lagres med dato og indikasjon på hvem som utførte endringen. Via fanekortet "Valutakurshistorikk" kan du se oversikt over alle endringer av valutakurs for den aktuelle valutaen.

Filtrere valutalisten

Listen over valutaer kan filtreres basert på om de er opprettet/endret av deg selv, samt om de er aktive eller deaktiverte. Kun aktive valutaer vil være tilgjengelig for bruk i tilbud og salgsordrer. Filtreringen utføres ved å velge ønsket alternativ fra nedtrekkslisten "Vis" på verktøylinjen. Standardinnstillingen er å vise alle aktive valutaer.

Sortere valutalisten

Listen over valutaer kan sorteres etter mange ulike kriterier. Standardsorteringen sorterer alfabetisk etter valutakode der oppføringer som har "plasser øverst" angitt vises først. Sortering gjøres via rullegardinmenyen "Sortering" på verktøylinjen.

Analysere valutaer

Listen over valutaer kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken