Handel - Betalingsbetingelser

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.27 Handel - Betalingsbetingelser

Introduksjon

Tilbud og salgsordrer kan markeres med forhåndsdefinerte betalingsbetingelser. Dette gjøres fra første fanekort for tilbud/salgsordre. Betalingsbetingelser angis med et beskrivende navn samt standard kredittid angitt i dager.

Betalingsbetingelser kan også settes som standard for hvert enkelt firma fra Økonomi-fanen på firmakortene. Se CRM - Firmaer.

Felter i liste for betalingsbetingelser

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for betalingsbetingelser ("Handel - Innstillinger - Betalingsbetingelser").
  • Navn: Navn på betalingsbetingelse.
  • Notat: Fritekstnotat for betalingsbetingelse.
  • Kredittid: Standard kredittid for betalingsbetingelse angitt i dager. Dette vil påvirke forfallsdato for fakturaer når de opprettes fra salgsordrene.

Opprette en ny betalingsbetingelse

Betalingsbetingelser opprettes ved å velge "Ny betalingsbetingelse" fra verktøylinjen på siden "Handel - Innstillinger - Betalingsbetingelser".

Innfyllingsfelter for betalingsbetingelser

  • Navn: Navn på betalingsbetingelse.
  • Notat: Fritekstnotat for betalingsbetingelse.
  • Kredittid: Standard kredittid for betalingsbetingelse angitt i dager.

Analysere betalingsbetingelser

Listen over betalingsbetingelser kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken