Handel - Innkjøpsordrer

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.9 Handel - Innkjøpsordrer

Introduksjon

En innkjøpsordre er en bestilling fra en av dine leverandører for å kjøpe inn varer for videresalg eller intern bruk. Innkjøpsordrer kan opprettes manuelt, basert på tidligere innkjøp eller salgsordrer, eller via innkjøpsveiviseren.

Innkjøpsveiviseren kan beregne innkjøp automatisk basert på lagerbeholdning, produkt, produktgruppe og leverandør.

En innkjøpsordre kan inneholde et fritt antall ordrelinjer. Du kan også legge til dokumenter som vil kunne sendes til leverandøren som vedlegg til bestillingen.

Innkjøpsordrer kan hurtigåpnes. Se Innledning - Hovedvinduet for generell informasjon om hurtigåpning.

Felter i innkjøpsordreliste

Listen under viser hvilke felter som vises i innkjøpsordreoversikten (Handel - Innkjøpsordrer).
 • (PDF-symbol): Klikk på dette symbolet for å åpne innkjøpsordredokument (PDF) direkte.
 • (Binders): Angir om innkjøpsordren inneholder vedlegg. Klikk for å åpne liste over vedlegg.
 • (Statusflagg): Status for innkjøpsordrene vises med flagg av ulik farge. Se under.
 • (Blyant): Angir om det finnes et internt notat for oppføringen. Klikk for å se notatet.
 • Ordrenr: Innkjøpsordrens unike løpenummer. Klikk for å åpne innkjøpsordren.
 • Emne: Emne for innkjøpsordre. Klikk for å åpne innkjøpsordre.
 • Leverandør: Navn på leverandør for varene i innkjøpsordren.
 • Kunde > prosjekt: Navn på kunde samt eventuelt prosjekt innkjøpsordren er tilknyttet.
 • Beløp eks. mva: Innkjøpsordrens sum eks. mva i egen valuta. Hvis innkjøpsordren er i en fremmed valuta, vil summen markeres med blå skrift. Beløp i innkjøpsordrens valuta vil da også fremkomme som hint-tekst.
 • Ordredato: Dato for innkjøpsordre.
 • Vår ref: Angir den ansatte som vil fremkomme som referanseperson i innkjøpsordredokumenter.
 • Leverandørkontakt: Angir kontaktperson hos leverandøren (vil fremkomme i innkjøpsordredokumenter).

Statusflagg

Status for innkjøpsordrer vises med flagg av forskjellige farger.
 • Blått flagg: Innkjøpsordre i kladdemodus - ikke sendt.
 • Gult flagg: Innkjøpsordre markert som klar for sending.
 • Fiolett flagg: Innkjøpsordre sendt via e-post, brevpost eller EHF.
 • Rødt flagg: Innkjøpsordre markert som kansellert.
 • Grønt flagg med lås: Innkjøpsordre markert som låst (varer mottatt).

Opprette en ny innkjøpsordre

Innkjøpsordrer kan opprettes på flere måter i XS Office.
 • Velg "Ny" fra verktøylinjen på siden Handel - Innkjøpsordrer.
 • Velg "Innkjøpsveiviser" fra verktøylinjen på siden Handel - Innkjøpsordrer.
 • Velg "Lag kopi" fra en eksisterende innkjøpsordre.

Innkjøpsveiviser

Med innkjøpsveiviseren kan du opprette mange innkjøpsordrer i én operasjon basert på forhåndsdefinerte kriterier. Innkjøpsveiviseren åpner du ved å velge "Innkjøpsveiviser" fra verktøylinjen på siden Handel - Innkjøpsordrer. Følgende alternativer finnes i innkjøpsveiviseren:
 • Basert på salgsordre: Oppretter innkjøpsordrer basert på delleverte ordrelinjer i en tidligere opprettet salgsordre der produkt i varelinjen er lagerstyrt og antall på lager er mindre enn minimumsnivået for produktet.
 • Basert på ikke-leverte salgsordrer: Oppretter innkjøpsordrer basert på delleverte ordrelinjer i alle tidligere salgsordrer der produkt i varelinjen er lagerstyrt og antall på lager er mindre enn minimumsnivået for produktet.
 • Basert på lagerbeholdning: Oppretter innkjøpsordrer basert på alle produkter i produktregisteret som er lagerstyrte og antall på lager er i henhold til kriterie angitt under "Innkjøpsnivå" (se under).
 • Basert på produkt: Oppretter innkjøpsordrer basert på et produkt i produktregisteret. Antall i henhold til kriterie angitt under "Innkjøpsnivå" (se under).
 • Basert på produktgruppe: Oppretter innkjøpsordrer basert på alle lagerstyrte produkter i en produktgruppe. Antall i henhold til kriterie angitt under "Innkjøpsnivå" (se under).
 • Basert på leverandør: Oppretter innkjøpsordrer basert på alle lagerstyrte produkter fra en gitt leverandør. Antall i henhold til kriterie angitt under "Innkjøpsnivå" (se under).

Innkjøpsnivå

Du kan angi antall som skal bestilles dersom du har valgt et av de fire siste alternativene for innkjøp i innkjøpsveiviseren. Følgende alternativer finnes for innkjøpsnivå:
 • Opp til maksimumsnivå: Vil lage en ordrelinje med antall lik differansen mellom aktuell lagerbeholdning og maksimumsnivå angitt på fanekortet "Lager" for produktet.
 • Opp til minimumsnivå: Vil lage en ordrelinje med antall lik differansen mellom aktuell lagerbeholdning for produktet og minimumsnivå angitt på fanekortet "Lager" for produktet.
 • Normalt innkjøpskvantum: Vil lage en ordrelinje med antall lik verdi angitt som "Normalt innkjøpskvantum" dersom denne verdien er høyere enn aktuell lagerbeholdning på fanekortet "Lager" for produktet.

Oversikt over ordrevinduet

Innkjøpsordrevinduet er inndelt i flere fanekort der kun det første er synlig når innkjøpsordren opprettes. Når du oppretter en ny innkjøpsordre fra grunnen av, møter du fanekortet "Detaljer". Her må du som minimum angi emne, leverandør og ordredato for innkjøpsordren.

Fanekort "Detaljer"

 • Emne: Kort tekst som fungerer som overskrift i ordrebekreftelsen.
 • Leverandør: Angir leverandør (mottaker) for innkjøpsordren/bestillingen.
 • Leverandørkontakt: Angir kontaktperson i firma som skal motta innkjøpsordren/bestillingen.
 • Vår ref: Angir den ansatte som vil fremkomme som referanseperson i innkjøpsordredokumenter.
 • Innkjøper: Angir den ansatte som er ansvarlig for innkjøpet (for intern bruk).
 • Ordredato: Dato for innkjøpsordre (ordredato).
 • Dato bekreftet: Dato innkjøpsordre er bekreftet av leverandør.
 • Ønsket levering: Ønsket leveringsdato for innkjøpsordre.
 • Bekreftet levering: Bekreftet leveringsdato for innkjøpsordre (fra leverandør).
 • Forhandler: Angir eventuelt forhandler som er kilde for innkjøpsordren.
 • Forhandlerkode: Angir eventuelt forhandlerkode som identifiserer forhandleren.
 • Kampanje: Angir eventuell kampanje som innkjøpsordren er knyttet til.
 • Kampanjekode: Angir eventuell kampanjekode som identifiserer kampanjen.
 • Opprettet: Tidspunkt for opprettelse samt initialer for den som opprettet oppføringen. Vises kun etter oppretting av innkjøpsordre.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste lagring samt initialer for den som utførte lagringen. Vises kun etter oppretting av innkjøpsordre.
 • Dato sendt: Tidspunkt for sending av innkjøpsordren. Vises kun dersom innkjøpsordren er sendt.
 • Status: Innkjøpsordrens status, symboliseres som flagg med ulike farger i lister. Se over.
 • Referanse: Angir en eventuell referansetekst eller referansenummer knyttet til innkjøpsordren. Brukes som oftest hvis leverandøren krever spesiell merking på bestillinger.
 • Merverdiavgift: Om merverdiavgift skal følge merverdiavgift angitt for varelinjer eller overstyres for hele innkjøpsordren.
 • Øreavrunding: Brukes for å angi en eventuell regel for avrunding av ordresummen inkl. mva.
 • Språk: Angir hvilket språk som skal benyttes i innkjøpsordredokumenter.
 • Skrifttype: Angir hvilken skrifttype (font) som skal benyttes i innkjøpsordredokumenter.
 • Valuta: Angir valuta (myntenhet) for innkjøpsordren.
 • Fraktbetingelser: Angir valgte fraktbetingelser som skal gjelde for innkjøpsordren.
 • Betalingsbetingelser: Angir valgte betalingsbetingelser som skal gjelde for innkjøpsordren.
 • Formål for innkjøp: Angir innkjøpets formål.
  • Videresalg
  • Intern bruk
  • Annet
 • Kunde: Angir kunde for innkjøpsordren (hvis videresalg).
 • Kontaktperson: Angir kontaktperson hos kunde (hvis videresalg).
 • Prosjekt: Angir eventuelt prosjekt som innkjøpsordren tilhører eller er relatert til.
 • Salgsregion: Angir salgsregion som innkjøpsordren er knyttet til.
 • Avdeling: Angir avdeling som innkjøpsordren er knyttet til.
 • Innkjøpsordretekst: Følgeteksten som vil komme først i innkjøpsordren (før varelinjene).

"Ordrelinjer" under fanekort "Detaljer"

En innkjøpsordre kan inneholde varelinjer og fritekstlinjer. Følgende informasjon vises i listen over ordrelinjer:
 • #: Nummerering av varelinjer, blyantsymbol for fritekstlinjer.
 • Beskrivelse: Produktnavn for ordrelinjen.
 • Antall: Antall enheter av produktet kunden skal tilbys.
 • Enhetspris: Pris per enhet, vil hentes fra produktregister hvis et standardprodukt velges.
 • Rabatt 1: Prosentvis rabatt per enhet. Dekningsbidrag og dekningsbidrag vil påvirkes ved bruk av rabatt.
 • Rabatt 2: Kontantrabatt for hele varelinjen. Dekningsbidrag og dekningsbidrag vil påvirkes ved bruk av rabatt.
 • Linjesum: Sum for varelinjen eks. mva.
 • MVA: Mva-sats for varelinjen, vil hentes fra produktregister hvis et standardprodukt velges.

Legge til ordrelinjer i innkjøpsordren

Etter at innkjøpsordren er opprettet, legger du til ordrelinjer ved å velge "Ny ordrelinje" nederst på fanekortet "Detaljer".

En innkjøpsordre kan inneholde ubegrenset antall ordrelinjer. Ordrelinjene kan flyttes opp og ned i innkjøpsordren med pilsymbolene til høyre i listen over ordrelinjer.

Innfyllingsfelter for ordrelinjer (varelinjer i innkjøpsordren)

 • Produkt: Angir produkt fra produktregisteret som inngår i ordrelinje. Produktnavn, beskrivelse, produktkode leverandør, merverdiavgift, enhetspris og prosentrabatt vil automatisk hentes når du velger et produkt fra produktregisteret.
 • Produktnavn: Angir navn på produkt i ordrelinje. Vil fremkomme på linje 1 i ordredokumentets ordrelinjer.
 • Beskrivelse: Angir beskrivelse av produkt i ordrelinje. Vil fremkomme på linje 2 i ordredokumentets ordrelinjer.
 • Produktkode leverandør: Angir varekode for varen hos leverandøren. Hentes fra feltet "Annen leverandørkode" i fanekortet "Detaljer" for det aktuelle produktet.
 • Merverdiavgift: Angir sats for merverdiavgift tilknyttet ordrelinje.
 • Innkjøpskonto: Angir eventuell egendefinert innkjøpskonto for regnskap knyttet til ordrelinje.
 • Antall ønsket: Antall bestilte enheter i ordrelinjen.
 • Enhetspris: Angir pris per enhet for produkt i varelinje (hentes fra produktregister ved valg av produkt i ordrelinje).
 • Prosentrabatt: Angir prosentrabatt for varelinje.
 • Kontantrabatt: Angir kontantrabatt for varelinje.
 • Beløp eks. mva: Summering av ordrelinje eks. mva.
 • Sum rabatt: Angir sum av rabatter eks. mva for ordrelinje.
 • Beløp inkl. mva: Summering av ordrelinje inkl. mva.
 • Bekreftet levering: Gir mulighet for å angi en annen leveringsdato for ordrelinjen enn for resten av innkjøpsordren.
 • Mottatt: Gir mulighet for å angi dato varen i ordrelinjen ble mottatt.
 • Antall bekreftet: Gir mulighet for å angi hvor mange enheter av varen som er bekreftet vil bli levert.
 • Antall levert: Gir mulighet for å angi hvor mange enheter av varen som er levert.
 • Opprettet: Tidspunkt for opprettelse samt initialer for den som opprettet oppføringen.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste lagring samt initialer for den som utførte lagringen.

Legge til fritekstlinjer i innkjøpsordren

En innkjøpsordre kan i tillegg til varelinjer inneholde fritekstlinjer. En fritekstlinje brukes for å lage kommentarer eller overskrifter mellom ordrelinjene. Fritekstlinjene kan defineres med uthevet og/eller kursiv skrift. Fritekstlinjer legges til ved å velge "Ny fritekstlinje" nederst på fanekortet "Ordre".

En innkjøpsordre kan inneholde ubegrenset antall fritekstlinjer. Fritekstlinjer kan flyttes opp og ned i innkjøpsordren med pilsymbolene til høyre i listen over ordrelinjer.

Innfyllingsfelter for fritekstlinjer

 • Tekst: Angir innhold i fritekstlinje.
 • Uthevet: Angir om fritekstlinje skal vises med uthevet tekst i ordredokumentet.
 • Kursiv: Angir om fritekstlinje skal vises med kursiv (skråstilt) tekst i ordredokumentet.
 • Opprettet: Tidspunkt for opprettelse samt initialer for den som opprettet oppføringen.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste lagring samt initialer for den som utførte lagringen.

Fanekort "Adresser"

 • Leverandørens adresse: Adresse, postnummer og sted for leverandøren (mottakeren av kestillingen). Kan hentes fra firmakort.
 • Fakturaadresse: Din egen organisasjons adresse, postnummer og sted som faktura skal sendes til. Hentes fra globale innstillinger.
 • Leveringsadresse: Din egen organisasjons adresse, postnummer og sted som forsendelsen skal sendes til. Hentes fra globale innstillinger.
 • Varer sendt: Gir mulighet for å angi dato varene ble sendt.
 • Varer mottatt: Gir mulighet for å angi dato varene ble mottatt.
 • Mottatt av: Ansatt som mottok varene i varemottaket.

Fanekort "Internt notat"

 • Fritekstfelt for interne notater knyttet til innkjøpsordren. Disse notatene vil ikke sendes med i bestillingen.

Fanekort "Vedlegg"

 • Angir eventuelle ekstra filvedlegg som skal vedlegges bestillingen når denne sendes via e-post.

Fanekort "E-post"

Fanekortet "E-post" viser liste over alle e-postmeldinger knyttet til oppføringen. Dette inkluderer meldinger i innboks, sendte elementer og usendte elementer (kladd). E-postmeldinger du sender direkte fra oppføringen vil automatisk knyttes til og legges inn i denne listen. Hvis du bruker XS Office Outlook Add-in eller XS Office Thunderbird Extension, kan du overføre sendt/mottatt e-post fra Outlook eller Thunderbird. Se Innledning - Integrasjon i Outlook og Innledning - Integrasjon i Thunderbird for generell informasjon om denne funksjonen, samt detaljert fremgangsmåte.

Følgende felter vises i liste over e-postkorrespondanse:
 • (Retning): Angir om meldingen er utgående (sendt e-post, indikeres med pil mot venstre), innkommende (mottatt e-post, indikeres med pil mot høyre) eller kladd (blyantsymbol).
 • (Utropstegn): Angir prioritet for e-postmeldingen.
 • (Binders): Angir om det er filvedlegg knyttet til e-postmeldingen.
 • Fra: Angir e-postadressen til avsenderen av e-postmeldingen.
 • Til: Angir e-postadressen til mottakeren av e-postmeldingen (Til-feltet).
 • Emne: Emne for e-postmeldingen.
 • Sendt: Tidspunkt e-postmeldingen ble sendt.
 • Sist endret: Tidspunkt oppføringen ble sist lagret.
 • Av: Initialer til den som lagret oppføringen sist.

Vise detaljer for e-postmeldingen

Klikk på emneteksten i listen for å åpne e-postmeldingen i et nytt vindu. Se forøvrig Meldinger - Innboks for informasjon om e-postmeldinger.

Fanekort "Arkiv"

Hver gang innkjøpsordren sendes på e-post lagres det en kopi i arkivet. Kopien inneholder blant annet tidspunkt og hvilken e-postadresse innkjøpsordren ble sendt til.

Fanekort "Forhåndsvisning"

Viser en prøvevisning av innkjøpsordren i PDF-format.

Firmaopplysninger i ordrebekreftelser

Ordrebekreftelser og fakturaer inneholder en del faste firmaopplysninger som må registreres for at korrekt informasjon skal fremkomme i dokumentene som sendes til leverandøren. Dette gjelder bl.a. adresser, telefon, e-post og organisasjonsnummer. Se Admin - Organisasjonsfakta.

Sende innkjøpsordre/bestilling

XS Office har en integrert funksjon for å sende innkjøpsordre/bestilling via e-post til kunder. Funksjonen aktiveres ved å klikke på knappen "Send" fra selve innkjøpsordren. Etter å ha bekreftet valget ditt, vil XS Office vise et standard e-postvindu med ferdigutfylt informasjon. Mottaker er satt til e-postadressen til leverandørkontakt i innkjøpsordren, kopimottakere og blindkopimottakere er satt til verdier angitt under Admin - Globale innstillinger (hvis definert).

E-posten er koblet mot leverandøren og bestillingsdokumentet er lagt ved som filvedlegg i PDF-format. I tillegg er emne og meldingstekst for e-postmeldingen ferdigutfylt hvis du har angitt standardverdier for dette. Se under.

Etter at e-posten er sendt, vil en kopi av ordredokumentet lagres under "Arkiv"-fanen slik at det er enkelt å finne tilbake til tidligere sendte bestillinger.

E-postemne og e-posttekst med spesialfelter

Du kan angi standardverdier for e-postemne og e-posttekst under Admin - Globale innstillinger. Her kan du angi hvilken som helst tekst, og teksten kan også inneholde én eller flere av spesialfeltene under.

@ID@Innkjøpsordrenummer.
@SUBJECT@Innkjøpsordrens emne.
@DATE@Ordredato.
@DATEOFDELIVERY@Ønsket leveringsdato.
@REFERENCE@Ordrereferanse (fritekst).
@VENDORNAME@Leverandørens navn.
@VENDORREF@Kontaktperson hos leverandøren for innkjøpsordren.
@OURREF@"Vår ref." for innkjøpsordren.
@SUMTOTAL@Innkjøpsordrens sum inklusiv merverdiavgift.
@SUMEXCLTAX@Innkjøpsordrens sum eksklusiv merverdiavgift.
@TAXNONE@Grunnlagssum for merverdiavgiftsfri del av innkjøpsordren.
@TAXLOW@Grunnlagssum for del av innkjøpsordren med lav merverdiavgift.
@TAXMEDIUM@Grunnlagssum for del av innkjøpsordren med middels merverdiavgift.
@TAXHIGH@Grunnlagssum for del av innkjøpsordren med høy merverdiavgift.
@TAXSUMTOTAL@Totalsum merverdiavgift for innkjøpsordren.
@CURRENCY@Innkjøpsordrens valuta.
@VENDORADDRESS@Leverandørens adresse.
@INVOICEADDRESS@Fakturaadresse.
@DELIVERYADDRESS@Leveringsadresse.
@PROJECTID@Prosjekt-ID for tilknyttet prosjekt.
@PROJECTCODE@Prosjektkode for tilknyttet prosjekt.
@PROJECTNAME@Navn på tilknyttet prosjekt.

Eksempler for e-postemne

 • Innkjøpsordre @ID@: @SUBJECT@
 • Bestilling @ID@ (ordredato @DATE@, sum @SUMTOTAL@)

Eksempel for e-posttekst

Hvis du ønsker å benytte teksten under som basis, kan du kopiere denne og lime den inn i verdifeltet for den tilhørende globale innstillingen.
Du har mottatt en bestilling pålydende kr. @sumtotal@. Se vedlegg for detaljer.

Sum:       @sumtotal@
Ordredato: @date@
Ordrenr:   @id@
Emne:      @subject@
Deres ref: @vendorref@
Vår ref:   @ourref@

Skrive ut innkjøpsordre

Innkjøpsordren produseres som et standard PDF-dokument. Dette dokumentet kan vises på skjerm, skrives ut eller lagres til harddisk fra fanekortet "Forhåndsvisning" eller via knappene "Eksporter" eller "Send".

Lage kopi av innkjøpsordre

Åpne innkjøpsordren du ønsker å lage en kopi av. Velg knappen "Lag kopi" i knapperaden øverst. Etter å ha bekreftet advarselsboksen som kommer frem, vil det ha kommet en ny innkjøpsordre i innkjøpsordrelisten. Denne innkjøpsordren kan nå brukes på samme måte som om den var opprettet manuelt - den har ingen koblinger mot den opprinnelige innkjøpsordren.

Filtrere innkjøpsordrer

Listen over innkjøpsordrer kan enkelt filtreres på status og år. Dette gjøres via egne rullegardinmenyer på verktøylinjen.

Filtrering etter status

For å vise kun innkjøpsordrer med en bestemt status, velger du fra rullegardinmenyen "Status" på verktøylinjen. Følgende alternativer er tilgjengelige:
 • Alle: Viser alle oppføringer uavhengig av status.
 • Kladd: Viser kun innkjøpsordrer i kladdemodus.
 • Klar for sending: Viser kun innkjøpsordrer som er klar for sending.
 • Sendt: Viser kun innkjøpsordrer som er sendt.
 • Sendt via e-post: Viser kun innkjøpsordrer som er sendt via e-post.
 • Sendt via brevpost: Viser kun innkjøpsordrer som er sendt via brevpost.
 • Kansellert: Viser kun innkjøpsordrer som er kansellert.
 • Varer mottatt (låst): Viser kun innkjøpsordrer som er ferdigbehandlet.

Filtrering etter år

Du kan hvis ønskelig vise innkjøpsordrer knyttet til et spesielt årstall. Dette gjør du ved å velge fra rullegardinmenyen "År" på verktøylinjen.

Søk i innkjøpsordrelisten

Innkjøpsordrelisten kan filtreres via rullegardinmenyer på verktøylinjen som angitt ovenfor. Du kan i tillegg hente frem et eget søkepanel når du jobber med listen. Dermed vil du kunne søke med større presisjon enn via filtrene alene. Søkepanelet åpner du ved å velge "Søk" på verktøylinjen. Når du har valgt ønskede kriterier, velger du knappen "Søk" til venstre under søkekriteriene. Bruk knappen "Skjul" for å "rulle opp" søkekriteriene slik at listen igjen fyller hele vinduet. "Nullstill"-knappen benytter du for å ta bort alle innlagte søkekriterier. Denne knappen finner du også på verktøylinjen.

Dersom det er aktive søkekriterier i bruk i listen, vil dette indikeres med et utropstegn på trakt-ikonet i verktøylinjen.

Følgende søkekriterier er tilgjengelige i området for søkekriterier:

Kolonne 1

 • Emne: Viser innkjøpsordrer med ordreemne som inneholder angitt tekst.
 • Innkjøpsordretekst: Viser innkjøpsordrer med ordretekst som inneholder angitt tekst.
 • Internt notat: Viser innkjøpsordrer med internt notat som inneholder angitt tekst.
 • Fritekst: Viser innkjøpsordrer med ordreemne, ordretekst, ordrelinjetekst og/eller internt notat som inneholder angitt tekst.
 • Referanse: Viser innkjøpsordrer med referansetekst/rekvisisjonsnummer som inneholder angitt tekst.
 • Leverandør: Viser innkjøpsordrer for en bestemt leverandør.
 • Leverandørkontakt: Viser innkjøpsordrer som er knyttet til en bestemt kontaktperson (som Deres ref.).
 • Kunde: Viser innkjøpsordrer knyttet til videresalg til en bestemt kunde.
 • Kontaktperson: Viser innkjøpsordrer som er knyttet til en bestemt kundekontaktperson.
 • Prosjekt: Viser innkjøpsordrer som er knyttet til et bestemt prosjekt.
 • Produkt: Viser innkjøpsordrer som har ordrelinjer som inneholder et bestemt produkt.

Kolonne 2

 • Beløp eks. mva: Viser innkjøpsordrer med en sum eks. mva i egen valuta som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Beløp inkl. mva: Viser innkjøpsordrer med en sum inkl. mva i egen valuta som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Innkjøpsordrenr: Viser innkjøpsordrer med ordrenummer som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall ordrelinjer: Viser innkjøpsordrer med antall ordrelinjer som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Antall vedlegg: Viser innkjøpsordrer med antall vedlegg som er "større eller lik", "mindre eller lik", "lik" eller "forskjellig fra" en angitt verdi.
 • Formål for innkjøp: Viser kun innkjøpsordrer med et angitt formål for innkjøp.
 • Ordrekilde: Viser kun innkjøpsordrer med en angitt ordrekilde.
 • Innkjøpsnivå: Viser kun innkjøpsordrer med et angitt innkjøpsnivå.
 • Kampanje: Viser innkjøpsordrer som er knyttet til en bestemt kampanje.
 • Kampanjekode: Viser innkjøpsordrer med kampanjekode som inneholder angitt tekst.
 • Forhandler: Viser innkjøpsordrer som er knyttet til en bestemt forhandler.
 • Forhandlerkode: Viser innkjøpsordrer med forhandlerkode som inneholder angitt tekst.

Kolonne 3

 • Språk: Viser kun innkjøpsordrer med et angitt språk i ordredokumentene.
 • Egen valuta: Gir mulighet for å vise kun innkjøpsordrer i fremmed valuta eller kun innkjøpsordrer i egen valuta.
 • Valuta: Gir mulighet for å vise innkjøpsordrer med en bestemt valuta.
 • Vår ref: Viser innkjøpsordrer som har en bestemt ansatt som "Vår ref".
 • Opprettet av: Viser innkjøpsordrer som er opprettet av en bestemt ansatt.
 • Endret av: Viser innkjøpsordrer som er sist endret av en bestemt ansatt.
 • Datofelt 1: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 2: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
 • Datofelt 3: Søk etter valgfritt datofelt innnenfor en bestemt fradato og/eller en bestemt tildato.
Alle disse kriteriene kan kombineres fritt slik at du kan gjøre målrettede søk på flere kriterier samtidig. Husk at en ordre må være innefor alle aktive søkekriterier samt eventuell annen filtrering i verktøylinjen for å vises i ordrelisten.

Søk med jokertegn

Merk at du kan bruke jokertegnet % for å finne oppføringer som starter eller slutter med et søkebegrep. Hvis du søker etter AS%, vil du få alle oppføringer som starter med teksten AS. Dersom du søker etter %AS, vil du få alle oppføringer som slutter med teksten AS. Når du søker uten % (som i AS), vil du få alle oppføringer som inneholder teksten AS. Nederst i listen finner du en rekke med bokstavknapper som gjør at du raskt kan søke basert på forbokstav via et enkelt klikk.

Analysere innkjøpsordrer

Nederst i lista finnes egne rader med summering av utvalget som vises.

Eksport til Excel

En detaljert versjon av listen kan eksporteres til Excel via Excel-knappen på verktøylinjen.

Eksport til CSV-fil

En detaljert versjon av listen kan eksporteres til en CSV-fil via CSV-knappen på verktøylinjen.

Eksport til PDF

En basisversjon av listen kan eksporteres til et PDF-dokument via PDF-knappen på verktøylinjen.

Nummerserie for innkjøpsordrer

Innkjøpsordrer vil automatisk tildeles ordrenummer av XS Office. Ordrenummer vil alltid øke med én for hver ny ordre som produseres.

Som standard vil innkjøpsordrer nummereres fra og med nummer 10001. Dette kan hvis ønskelig endres fra Admin - Nummerserier.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken