Funksjonsbeskrivelse

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.3 Handel - Abonnementsfrekvenser

Introduksjon

Når du benytter abonnementsfakturering i XS Office, må du angi hvilket repetisjonsmønster som skal benyttes i hvert enkelt abonnement. Repetisjonsmønstrene kan være basert på dager, uker, måneder eller år. Du kan selv angi antallet enheter for hver type repetisjon, for eksempel "hver 4. dag", "annenhver uke" eller "hver 6. måned".

Månedlige og årlige repetisjonsmønstre kan om ønskelig være basert på uker og ukedager som i "siste fredag i måneden" eller "tredje mandag i februar".

Alle repetisjonsmønstre kan settes opp med avslutning basert på antall ønskede forekomster eller en ønsket sluttdato. Hvis avslutningskriterie ikke er angitt i abonnementsfrekvensen eller i innstillingene for den enkelte abonnent, vil abonnementet løpe helt til abonnementet eller abonnenten slettes eller settes inaktiv.

Du kan angi at abonnementsfrekvensene skal navngis automatisk. Dette betyr at navnet på repetisjonsmønsteret automatisk vil gjenspeile den valgte typen repetisjon uten at du selv må skrive dette inn manuelt.

Felter i listen over abonnementsfrekvenser

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over abonnementsfrekvenser (Handel - Abo-frekvenser).
 • Navn: Angir navn på frekvensen. Dette kan være et fritt valgt navn eller autogenerert basert på repetisjonsmønsteret.
 • Repetisjonsmønster: Angir en oppsummering av innstillingene for repetisjon. Kan samsvare med verdi i kolonne "Navn".
 • Neste dato: Indikerer hvilken dato neste forekomst av repetisjonen vil inntreffe på.
 • Avslutning: Indikerer valgt avslutningskriterie for repetisjonen.
 • I bruk: Angir antallet abonnementer som benytter denne abonnementsfrekvensen.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av abonnementsfrekvensen.
 • Av: Initialer til den som lagret abonnementsfrekvensen sist.

Opprette en ny abonnementsfrekvens

Nye abonnementsfrekvenser opprettes ved å velge "Ny abonnementsfrekvens" fra verktøylinjen på siden Handel - Abo-frekvenser. Dette kan også gjøres direkte fra dialogen der du velger abonnementsfrekvens for et abonnement.

Innfyllingsfelter for abonnementsfrekvenser

 • Navn: Angir navn på frekvensen. Dette kan være et fritt valgt navn eller autogenerert basert på repetisjonsmønsteret.
 • Automatisk navngiving: Angir om navnet på frekvensen skal produseres automatisk ved lagring eller ikke.
 • Frekvens: Angir hvilken type repetisjonsmønster som ønskes.
  • Daglig: Angir en repetisjon basert på én eller flere dager. Se eget avsnitt under for hvilke valgmuligheter som finnes her.
  • Ukentlig: Angir en repetisjon basert på én eller flere uker. Se eget avsnitt under for hvilke valgmuligheter som finnes her.
  • Månedlig: Angir en repetisjon basert på én eller flere måneder. Se eget avsnitt under for hvilke valgmuligheter som finnes her.
  • Årlig: Angir en repetisjon basert på ett eller flere år. Se eget avsnitt under for hvilke valgmuligheter som finnes her.

Daglige repetisjoner

Hvis du velger et repetisjonsmønster basert på dager, kan du under "Mønster" angi hvor mange dager du ønsker mellom hver forekomst.
 • Hvis du ønsker en daglig hendelse, angir du verdien 1 i innfyllingsfeltet.
 • Hvis du ønsker en hendelse som skjer annenhver dag, angir du verdien 2 i innfyllingsfeltet.
 • Hvis du ønsker en hendelse som skjer hver 30. dag, angir du verdien 30 i innfyllingsfeltet (normalt bør det i dette tilfellet velges månedlig repetisjon).

Ukentlige repetisjoner

Hvis du velger et repetisjonsmønster basert på uker, kan du under "Mønster" angi hvor mange uker du ønsker mellom hver forekomst samt hvilken ukedag du ønsker hendelsen skal inntreffe.
 • Hvis du ønsker en hendelse hver mandag, angir du verdien 1 i innfyllingsfeltet "Hver" og "mandag" i feltet "På".
 • Hvis du ønsker en hendelse som skjer annenhver fredag, angir du verdien 2 i innfyllingsfeltet "Hver" og "fredag" i feltet "På".

Månedlige repetisjoner

Hvis du velger et repetisjonsmønster basert på måneder, kan du under "Mønster" angi hvor mange måneder du ønsker mellom hver forekomst samt hvilken dag i måneden du ønsker hendelsen skal inntreffe.
 • Hvis du ønsker en hendelse den første i hver måned, angir du verdien 1 i innfyllingsfeltet "Hver" og 1 i feltet "Den".
 • Hvis du ønsker en hendelse den siste fredagen i annenhver måned, angir du verdien 2 i innfyllingsfeltet "Hver" og "siste"/"fredag" i feltet "Den".

Årlige repetisjoner

Hvis du velger et repetisjonsmønster basert på år, kan du under "Mønster" angi hvor mange år du ønsker mellom hver forekomst samt hvilken dag i året du ønsker hendelsen skal inntreffe.
 • Hvis du ønsker en hendelse den første januar, angir du verdien 1 i innfyllingsfeltet "Hvert" og "1"/"januar" i feltet "Den".
 • Hvis du ønsker en hendelse den siste fredagen i desember annethvert år, angir du verdien 2 i innfyllingsfeltet "Hvert" og "siste"/"fredag"/"desember" i feltet "Den".

Avslutning av repetisjon

Du kan (hvis du ønsker det) velge et standard avslutningskriterie for repetisjonen. Avslutningskriteriet kan enten være etter et gitt antall forekomster eller ved en angitt dato. Avslutningsdatoen kan også overstyres for hver enkelt abonnent i abonnementet. Hvis du ikke har angitt et avslutningskriterie i repetisjonen eller for den enkelte abonnenten, vil abonnementet løpe "evig" eller helt til abonnementet eller abonnenten slettes eller settes inaktiv.

Følgende alternativer finnes for abonnementenes avslutningskriterie.
 • "Evig" repetisjon: Hvis du ikke ønsker at abonnementet skal stoppe automatisk, angir du "Ingen sluttdato" i boksen merket "Avslutning".
 • Slutt etter antall repetisjoner: Hvis du ønsker at abonnementet skal stoppe automatisk etter X antall repetisjoner for hver abonnent, angir du det ønskede antallet i feltet "Slutt etter".
 • Eksplisitt sluttdato: Hvis du ønsker å angi en fast sluttdato, angir du det ønsket dato i feltet "Slutt innen".

Velge frekvens for et abonnement

Når du oppretter et abonnement, angir du hvilket repetisjonsmønster du ønsker å benytte under fanen "Ordregrunnlag" i abonnementet. Du kan for hver abonnent i abonnementet overstyre avslutningsdatoen for repetisjonen.

Filtrere abonnementsfrekvenser

Listen over abonnementsfrekvenser kan filtreres basert på om de er opprettet/endret av deg selv, samt om de er aktive eller deaktiverte. Kun aktive frekvenser vil være tilgjengelig for bruk i abonnementer. Filtreringen utføres ved å velge ønsket alternativ fra nedtrekkslisten "Vis" på verktøylinjen. Standardinnstillingen er å vise alle aktive abonnementsfrekvenser.

Sortere abonnementsfrekvenser

Listen over abonnementsfrekvenser kan sorteres etter ønsket kriterie. Du kan for eksempel sortere etter antallet abonnementer som benytter hver enkelt frekvens.

Analysere abonnementsfrekvenser

Listen over abonnementsfrekvenser kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken