Handel - Påminnelsesoppsett

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.23 Handel - Påminnelsesoppsett

Introduksjon

Alle betalingspåminnelser må opprettes på grunnlag av et basisoppsett for påminnelse. XS Office inneholder i utgangspunktet et utvalg av standard oppsett som kan benyttes. Standardoppsettene inkluderer:
 • 1. påminnelse: Benyttes hvis du ønsker å benytte flere betalingspåminnelser/purringer for samme krav.
 • 2. påminnelse: Benyttes hvis du ønsker å benytte flere betalingspåminnelser/purringer for samme krav.
 • Påminnelse: Benyttes hvis du ønsker å benytte én betalingspåminnelse/purring per krav.
 • Inkassovarsel: Benyttes hvis du ønsker å benytte inkassovarsel.
 • Uformell påminnelse: Benyttes hvis du ønsker å sende en uformell påminnelse via for eksempel e-post som ikke trenger å tilfredsstille offentlige krav til betalingspåminnelser. Denne kan du også bruke hvis du ønsker å minne kundene på forfalte fakturaer tidligere enn inkassoforskriftens $1-2 forutsetter. Merk at dette oppsettet ikke inneholder purregebyr eller morarente.

Felter i liste over oppsett for betalingspåminnelser

Listen under viser hvilke felter som vises i listen over maler for betalingspåminnelser (Handel - Utgående faktura, verktøylinjeknapp "Oppsett for betalingspåminnelse").
 • Type påminnelse: Angir påminnelsens type (formell påminnelse, inkassovarsel, uformell påminnnelse).
 • Overskrift innenlands: Angir overskriften for påminnelsesdokumentet for innenlandske fakturamottakere.
 • Påminnelsestekst innenlands: Angir påminnelsestekst i påminnelsesdokumentet for innenlandske fakturamottakere.
 • Forfalt: Antall dager etter forfalt faktura påminnelsen skal benyttes.
 • Frist: Antall dager betalingsfrist for påminnelse.
 • Gebyr: Gebyrbeløp for påminnelsen.
 • Rente: Morarentesats for påminnelsen.
 • I bruk: Antall fakturaer som benytter dette oppsettet for påminnelse.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste lagring.
 • Av: Initialer for den som utførte den siste lagringen.

Innfyllingsfelter i vindu for oppsett av betalingspåminnelser

Fanekort "Detaljer for betalingspåminnelse"

 • Type påminnelse: Angir påminnelsens type (formell påminnelse, inkassovarsel, uformell påminnnelse).
 • Påminnelsesnummer: Angir en eventuell innbyrdes nummerering av påminnelsesdokumentet (1. påminnelse, 2. påminnelse).
 • Dager etter forfall: Antall dager etter forfalt faktura påminnelsen skal benyttes.
 • Betalingsfrist i dager: Antall dager betalingsfrist for påminnelse.
 • Påminnelsesgebyr: Gebyrbeløp for påminnelsen.
 • Rentesats: Morarentesats for påminnelsen.
 • Minimumssum for påminnelse: Angir en minimums fakturasum for at fakturaen skal purres med dette oppsettet.
 • Minimumssum for renteberegning: Angir en minimums fakturasum for at fakturaen skal tillegges morarenteberegning.
 • Fakturaformat innenlands: Angir hvordan girodel for fakturaer til innenlandske fakturamottakere skal se ut.
 • Fakturaformat utenlands: Angir hvordan girodel for fakturaer til utenlandske fakturamottakere skal se ut.
 • Overskrift innenlands: Angir overskriften for påminnelsesdokumentet for innenlandske fakturamottakere.
 • Overskrift utenlands: Angir overskriften for påminnelsesdokumentet for utenlandske fakturamottakere.
 • Linjetekst gebyr innenlands: Angir hvilken tekst som skal benyttes i ordrelinje for gebyr for innenlandske fakturamottakere.
 • Linjetekst gebyr utenlands: Angir hvilken tekst som skal benyttes i ordrelinje for gebyr for utenlandske fakturamottakere.
 • Linjetekst rente innenlands: Angir hvilken tekst som skal benyttes i ordrelinje for morarenteberegning for innenlandske fakturamottakere.
 • Linjetekst rente utenlands: Angir hvilken tekst som skal benyttes i ordrelinje for morarenteberegning for utenlandske fakturamottakere.
 • Ansvarlig for innkreving: Angir en eventuell fast ansvarlig for innkrevinger basert på dette påminnelsesoppsettet. Hvis ikke, brukes ansatt som angitt i hver enkelt faktura.
 • Inkluder ordrelinjer fra faktura: Angir om ordrelinjer fra originalfaktura skal inkluderes i påminnelsesdokumentet. Alternativt vil ordrelinjene i originalfaktura samles til én ordrelinje per mva-sats.
 • Aktiv: Angir om oppsettet skal være tilgjengelig for bruk ved purring av faktura eller ikke.
 • I bruk: Antall fakturaer som benytter dette oppsettet for påminnelse.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste lagring.
 • Av: Initialer for den som utførte den siste lagringen.
 • Påminnelsestekst innenlands: Angir påminnelsesteksten/fakturateksten for påminnelsesdokumentet for innenlandske fakturamottakere.
 • Påminnelsestekst utenlands: Angir påminnelsesteksten/fakturateksten for påminnelsesdokumentet for utenlandske fakturamottakere.

Fanekort "Brukt i faktura"

Her finner du en liste over alle fakturaer der en betalingspåminnelse eller et inkassovarsel basert på det valgte oppsettet er brukt.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken