Handel - Rapporter

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.13 Handel - Rapporter

Introduksjon

XS Office kommer med en hel rekke rapporter for salgsanalyse. Tilbud, ordre, faktura og produkter kan analyseres med valgfritt periodeutvalg. Som standard vil "Inneværende måned" være valgt.

Du kan velge et fritt antall rapporter for samtidig visning. Hvis du er usikker, kan du velge å se alle rapporter samtidig. Dette krever kun et par klikk. Se "Opprette en rapport" under.

De fleste rapporter har såkalt "drill down"-funksjonalitet. Dette betyr at du kan gå inn på en enkeltlinje i rapportene og få opp et nytt vindu med detaljert visning av rapportutvalget.

CRM-modulen inneholder ekstra rapporter for salgsmuligheter. Se CRM - Rapporter.

Søkeutvalg for terminoppgave MVA

Handelsrapportene er nyttige for å kontrollere tall til terminoppgave for merverdiavgift. Terminoppgaver for mva skal normalt innrapporteres til offentlige myndigheter 6 ganger årlig (for to og to måneder). Følgende visningsinnstillinger/rapportperiode vil gi korrekte tall for mva-oppgaven:
 • Datogrunnlag = Fakturadato
 • Merverdiavgift = Eksklusiv mva
 • Kreditnota = Aktivert
 • Rapportperiode = mva-periode x-yyyy (det finnes snarveier for siste 6 mva-perioder)
Hvis du bruker disse innstillingene, vil rapporten "Omsetning per merverdiavgiftstype" vise totalt salg i mva-perioden fordelt på mva-satsene. Det er disse tallene som skal innrapporteres til offentlige myndigheter som "samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven".

Rapporttyper

Rapportene er delt i fire grupper.

Tilbud: Rapporter relatert til tilbud

 • Status tilbud: Fordeling status for tilbud
 • Tilbud måned for måned: Fordeling tilbud måned for måned
 • Tilbudssum per ansatt: Fordeling total tilbudssum fordelt på ansatte
 • Tilbudsmengde per ansatt: Fordeling totalt antall tilbud fordelt på ansatte
 • Tilbud per ansatt per måned: Fordeling tilbud per ansatt per måned

Ordre/faktura: Rapporter relatert til salgsordrer og utgående faktura

 • Status salgsordrer: Fordeling status for salgsordrer
 • Salgsordrer måned for måned: Fordeling salgsordrer måned for måned
 • Omsetning fordelt på kunder: Fordeling salg fordelt på kunder
 • Omsetning fordelt på prosjekter: Fordeling salg fordelt på prosjekter
 • Omsetning kunde/produkt: Fordeling salg fordelt på kunder og produkter
 • Omsetning produkt/kunde: Fordeling salg fordelt på produkter og kunder
 • Ordresum per ansatt: Fordeling total sum salgsordrer fordelt på ansatte
 • Ordremengde per ansatt: Fordeling totalt antall salgsordrer fordelt på ansatte
 • Salgsordrer per ansatt per måned: Fordeling salgsordrer per ansatt per måned
 • Ordresum per ansattregion: Fordeling total sum salgsordrer fordelt på salgsregioner selgerne tilhører
 • Ordremengde per ansattregion: Fordeling totalt antall salgsordrer fordelt på salgsregioner selgerne tilhører
 • Dekningsgrad per ansattregion: Fordeling dekningsgrad for salgsordrer fordelt på salgsregioner selgerne tilhører
 • Ordresum per avdeling: Fordeling total sum salgsordrer fordelt på avdeling selgerne tilhører
 • Ordremengde per avdeling: Fordeling totalt antall salgsordrer fordelt på avdeling selgerne tilhører
 • Dekningsgrad per avdeling: Fordeling dekningsgrad for salgsordrer fordelt på avdeling selgerne tilhører
 • Omsetning per prosjektgruppe: Fordeling salg fordelt på prosjektgrupper
 • Dekningsgrad per prosjektgruppe: Dekningsgrad for salg fordelt på prosjektgrupper
 • Omsetning per merverdiavgiftstype: Fordeling salg fordelt på merverdiavgiftstype (høy, middel og lav MVA samt avgiftsfritt salg)
 • Dekningsbidrag per ansatt: Dekningsbidrag for salg fordelt på ansatte
 • Dekningsgrad per ansatt: Dekningsgrad for salg fordelt på ansatte
 • Omsetning per kunderegion: Fordeling salg fordelt på salgsregioner kundene tilhører
 • Dekningsgrad per kunderegion: Dekningsgrad for salg fordelt på salgsregioner kundene tilhører
 • Omsetning per bransje: Fordeling salg fordelt på bransjer kundene tilhører
 • Dekningsgrad per bransje: Dekningsgrad for salg fordelt på bransjer kundene tilhører
 • Omsetning per firmakategori: Fordeling salg fordelt på firmakategorier kundene tilhører
 • Dekningsgrad per firmakategori: Dekningsgrad for salg fordelt på firmakategorier kundene tilhører
 • Dekningsbidrag per kunde: Dekningsbidrag for salg fordelt på kunder
 • Dekningsgrad per kunde: Dekningsgrad for salg fordelt på kunder
 • Ordresum per forhandler: Fordeling total sum salgsordrer fordelt på forhandlere
 • Ordremengde per forhandler: Fordeling totalt antall salgsordrer fordelt på forhandlere

Produkter: Rapporter relatert til salg og administrasjon av produkter

 • Salgssum produkter: Fordeling salg per produkt (omsetning)
 • Salgssum produktgrupper: Fordeling salg per produktgruppe (omsetning)
 • Salgsmengde produkter: Fordeling salg per produkt (antall enheter)
 • Salgsmengde produktgrupper: Fordeling salg per produktgruppe (antall enheter)
 • Dekningsbidrag salg produkter: Dekningsbidrag salg av produkter (omsetning)
 • Dekningsgrad salg produkter: Dekningsgrad salg av produkter (omsetning)
 • Dekningsbidrag produkter: Dekningsbidrag for produkter (utsalgspris)
 • Dekningsgrad produkter: Dekningsgrad for produkter (utsalgspris)
 • Salgssum per ansatt/produktgruppe: Fordeling salg per ansatt og produktgruppe (omsetning)
 • Salgsmengde per ansatt/produktgruppe: Fordeling salg per ansatt og produktgruppe (antall enheter)
 • Lagerbeholdning produkter: Mengde produkter på lager
 • Lagerverdi produkter: Lagerverdi for produkter (basert på listepris)
 • Fraktbetingelser: Fordeling for benyttede fraktbetingelser i salgsordrer
 • Betalingsbetingelser: Fordeling for benyttede betalingsbetingelser i salgsordrer

Reskontro: Rapporter knyttet til reskontro (utestående mellom selskaper)

 • Reskontro: Viser uoppgjorte kundefordringer med fakturadato inntil dato angitt som rapporttperiodens slutt.
 • Aldersfordelt reskontro: Viser uoppgjorte kundefordringer med fakturadato inntil dato angitt som rapporttperiodens slutt fordelt på overskridelse av forfallsdato.

Søkekriterier

Listen under viser hvilke søkekriterier som kan benyttes i rapporter.
 • Selger: Viser kun salg med en bestemt selger.
 • Vår ref.: Viser kun salg med en bestemt "vår ref".
 • Kundeansvarlig: Viser kun salg til kunder med denne ansatte som kundeansvarlig.
 • Kunde: Viser kun salg mot en bestemt kunde.
 • Firmakategori: Viser kun salg mot kunder innenfor en bestemt firmakategori.
 • Bransje: Viser kun salg mot kunder innenfor en bestemt bransje.
 • Prosjekt: Viser kun salg knyttet til et bestemt prosjekt.
 • Prosjektgruppe: Viser kun salg knyttet til en bestemt prosjektgruppe.
 • Avdeling: Viser kun salg knyttet til en bestemt avdeling (normalt avdelingen som selgeren er tilknyttet).
 • Salgsregion: Viser kun salg knyttet til en bestemt salgsregion (normalt salgsregionen som selgeren er tilknyttet).
 • Kunderegion: Viser kun salg knyttet til kunder i en bestemt salgsregion (salgsregionen som firmaoppføringen er tilknyttet).
 • Forhandler: Viser kun salg utført av en bestemt forhandler.
 • Abonnement: Viser salg produsert med/uten abonnementsfakturering. Krever at du har tilleggsproduktet Subscription Billing.

Visningsalternativer

Følgende visningsalternativer er tilgjengelig for rapportene.
 • Datogrunnlag: Angir om ordredato eller fakturadato skal benyttes som underlag for periodevalget (se under). Merk at bruk av "Fakturadato" kun vil vise salgsordrer som er fakturert.
 • Merverdiavgift: Angir om summer skal vises med eller uten merverdiavgift (moms).
 • Maks treff: Angir hvor mange oppføringer som maksimalt skal vises i hver rapport (gjelder typisk for rapporter fordelt på kunder, prosjekter, bransjer, produkter o.l.).
 • Kreditnota: Angir om krediteringer i perioden skal tas med i salgsrapportene eller ikke.

Rapportperiode

Listen under viser hvilke periodeutvalg som kan benyttes i rapporter.
 • Egendefinert periode: Du kan selv velge fra- og til-dato for rapport.
 • I går: Rapport med data fra i går.
 • I dag: Rapport med data fra hittil i dag.
 • Forrige uke: Rapport med data fra forrige uke.
 • Inneværende uke: Rapport med data fra hittil denne uke.
 • Forrige måned: Rapport med data fra forrige måned.
 • Inneværende måned: Rapport med data fra hittil denne måned.
 • Forrige kvartal: Rapport med data fra forrige kvartal. Kvartalene er 01.01-31.03, 01.04-30.06, 01.07-30.09 og 01.10-31.12.
 • Inneværende kvartal: Rapport med data fra inneværende kvartal. Kvartalene er 01.01-31.03, 01.04-30.06, 01.07-30.09 og 01.10-31.12.
 • År 1: Rapport med data fra fire år siden.
 • År 2: Rapport med data fra tre år siden.
 • År 3: Rapport med data fra i forfjor.
 • År 4: Rapport med data fra i fjor.
 • År 5: Rapport med data fra hittil i år.
 • mva-periode 1: Rapport med data fra femte siste MVA-periode.
 • mva-periode 2: Rapport med data fra fjerde siste MVA-periode.
 • mva-periode 3: Rapport med data fra tredje siste MVA-periode.
 • mva-periode 4: Rapport med data fra nest siste MVA-periode.
 • mva-periode 5: Rapport med data fra forrige MVA-periode.
 • mva-periode 6: Rapport med data fra inneværende MVA-periode.
 • Alle data: Rapport med alle data uten periodebegrensning.

Opprette en rapport

 1. Velg hvilken periode du ønsker å lage rapport fra ved å velge fra alternativene under "Rapportperiode".
 2. Velg hvilke rapporter du ønsker å se ved å krysse av én eller flere avkrysningsbokser til venstre for rapportnavnene. Du kan også gå direkte til en enkeltrapport ved å klikke på navnet. Hvis du vil se alle rapporter, krysser du av i boksen til venstre for overskriften "Rapporter".
 3. Klikk på "Kjør rapport" (enten fra verktøylinjen eller fra knappen under seksjonen "Rapportperiode").
 4. Åpne detaljert visning (drill-down) ved å klikke direkte på lenkene i rapportene.

Skjule/vise søkekriterier

Du kan hvis ønskelig skjule søkekriteriene i visningen slik at det blir bedre plass på skjermen til selve rapportene. Dette kan være nyttig hvis du har en skjerm med lav oppløsning (for eksempel en liten bærbar PC) på maskinen du genererer rapportene fra. For å skjule søkekriteriene, velger du knappen "Skjul/vis" på verktøylinjen.

Skrive ut rapporter

Rapportene har en egen utskriftsvennlig versjon som ikke tar med rapportlisten til venstre - altså kun de genererte rapportene. Utskriftsvennlig visning kan aktiveres ved å vege skriver-symbolet på verktøylinjen i XS Office.

Analysere rapporter

Rapportene kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken