Handel - Lagerbeholdning

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.12 Handel - Lagerbeholdning

Introduksjon

Foretakets handelsvarer kan lagerstyres i XS Office. Her kan du registrere lagerbeholdning, anbefalt maks- og minimumsbeholdning. Videre kan du registrere normal leveringstid, antall i bestilling samt datoer for bestilling og forventet ankomst.

Hvis varespekteret er stort, kan du spesifisere hvilket lager varen er lagret. I tillegg kan varene merkes med "kurans" angitt i prosent for beregning av lagerbeholdningens verdi ved lagertelling.

Felter i lagerbeholdningslisten

Listen under viser hvilke felter som vises i lagerbeholdningslisten (Handel - Lagerbeholdning).
 • (Statusflagg): Status for produktet vises med flagg av ulik farge.
 • Bilde: Hvis produktbilde er lagt inn, vil et eget kamera-ikon symbolisere dette. Produktbildet vil åpnes hvis man klikker på symbolet.
 • Datablad: Hvis datablad er lagt inn, vil et eget dokument-ikon symbolisere dette. Databladet vil åpnes hvis man klikker på symbolet.
 • Produkttype: Ikon som symboliserer hvilken type produkt det er (se under).
 • Produktkode: Produktkode for produkt.
 • Produktnavn: Navn på produkt.
 • Listepris: Standard salgspris for produktet.
 • Innkjøpspris: Innkjøpspris for produktet (benyttes sammen med tilvirkelseskost for å beregne dekningsbidrag for produktet).
 • Tilvirkelseskost: Kostnad til produksjon/bearbeiding for produktet (benyttes sammen med innkjøpspris for å beregne dekningsbidrag for produktet).
 • På lager: Angir mengde på lager til enhver tid.
 • Min lager: Angir anbefalt minimumsbeholdning på lager.
 • Max lager: Angir anbefalt maksimumsbeholdning på lager.
 • Bestilt: Angir antall som er i bestilling fra leverandør.
 • Bestilt dato: Angir dato for siste bestilling.
 • Forventet inn-dato: Angir dato for når produktet er forventet på lager.
 • Ansv: Initialer for ansatt som er ansvarlig for produktet.

Produkttyper

Se Handel - Produktregister.

Statusflagg

Status for produkter vises med flagg av forskjellige farger. Se Handel - Produktregister.

Opprette en ny produkt

Produkter opprettes ved å velge "Nytt produkt" fra verktøylinjen på siden Handel - Produktregister.

Innfyllingsfelter for produkt

Se Handel - Produktregister.

Filtrere produktlisten

Se Handel - Produktregister.

Sortere produktlisten

Se Handel - Produktregister.

Slette et produkt

Se Handel - Produktregister.

Deaktivere et produkt

Se Handel - Produktregister.

Analysere produkter

Se Handel - Produktregister.

Skrive ut produktinformasjon

Produktinformasjon skrives ut med valget "Skriv ut" på fanekortene for produktet.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken