Handel - Avgiftskoder

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.33 Handel - Avgiftskoder

Introduksjon

Under konteringen av bilag merkes konteringslinjen med en avgiftskode. Avgiftskoden angir normalt hvordan merverdiavgift skal beregnes for bilaget.

Når bilagsregistrering med XS Office tas i bruk, bør man påse at avgiftskodene i XS Office samsvarer med avgiftskodene i økonomisystemet. Numrene for avgiftskodene kan enkelt justeres i XS Office slik at de samsvarer med økonomisystemet.

Felter i liste for avgiftskoder

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for avgiftskoder ("Handel - Innstillinger - Avgiftskoder").
  • Kode: Nummer for avgiftskode.
  • Navn: Beskrivende navn for avgiftskode - for eksempel "Ingen avgift/avgiftsfri" (klikk for å åpne avgiftskode).
  • Notat: Fritekstnotat for avgiftskode.
  • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av avgiftskode.
  • Av: Initialer til den som lagret avgiftskoden sist.

Opprette en ny avgiftskode

Avgiftskoder opprettes ved å velge "Ny avgiftskode" fra verktøylinjen på siden "Handel - Innstillinger - Avgiftskoder".

Innfyllingsfelter for avgiftskoder

  • Avgiftskode: Nummer for avgiftskode (tall som samsvarer med økonomisystem).
  • Navn: Beskrivende navn for avgiftskode - for eksempel "Ingen avgift/avgiftsfri".
  • Notat: Fritekstnotat for avgiftskode.

Analysere avgiftskoder

Listen over avgiftskoder kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken