Handel - Bilagsarter

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.32 Handel - Bilagsarter

Introduksjon

Alle bilag som registreres i XS Office må merkes med bilagsart. Bilagsarter gjør det enkelt å sortere ut bilag etter type fra regnskapet. Typiske bilagsarter er "Inngående faktura" og "Utgående faktura".

Når bilagsregistrering med XS Office tas i bruk, bør man påse at bilagsartene i XS Office samsvarer med bilagsartene i økonomisystemet. Numrene for bilagsartene kan enkelt justeres i XS Office slik at de samsvarer med økonomisystemet.

Felter i liste for bilagsarter

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for bilagsarter ("Handel - Innstillinger - Bilagsarter").
 • Bilagsart: Nummer for bilagsart.
 • Navn: Beskrivende navn for bilagsart - for eksempel "Inngående faktura" (klikk for å åpne bilagsart).
 • Std. konto: Brukes for å definere en standard konto i kontoplanen ved bruk av denne bilagsarten.
 • Std. firma: Brukes for å definere en standard leverandør/kunde for bilag med denne bilagsarten.
 • Notat: Fritekstnotat for bilagsart.
 • Sist endret: Tidspunkt for siste endring av bilagsart.
 • Av: Initialer til den som lagret bilagsarten sist.

Opprette en ny bilagsart

Bilagsarter opprettes ved å velge "Ny bilagsart" fra verktøylinjen på siden "Handel - Innstillinger - Bilagsarter".

Innfyllingsfelter for bilagsarter

 • Bilagsart: Nummer for bilagsart (tall som samsvarer med økonomisystem).
 • Navn: Beskrivende navn for bilagsart - for eksempel "Inngående faktura".
 • Notat: Fritekstnotat for bilagsart.
 • Standard firma: Brukes for å definere en standard leverandør/kunde for bilag med denne bilagsarten.
 • Standard konto: Brukes for å definere en standard konto i kontoplanen ved bruk av denne bilagsarten.

Analysere bilagsarter

Listen over bilagsarter kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken