Handel - Bilagsjournaler

Skriv ut| Vis alle emner| Skriv ut alle emner| Funksjoner Mobile Edition

9.19 Handel - Bilagsjournaler

Introduksjon

Hver gang du lagrer en bilagsjournal (se Handel - Overførbare bilag) lagres en kopi av bilagsjournalen inne i XS Office samtidig som du lagrer den til harddisken. Dermed kan du enkelt finne denne i ettertid ved behov.

Felter i liste for bilagsjournaler

Listen under viser hvilke felter som vises i listen for bilagsjournal (Handel - Bilagsjournaler).
  • Tittel: Tittel for bilagsjournal, vil inneholde dato og navn på økonomisystem (klikk for å åpne bilagsjournal).
  • Størrelse: Filstørrelse for bilagsjournal.
  • Opprettet: Tidspunkt bilagsjournalen ble opprettet.
  • Av: Initialer til den som opprettet bilagsjournalen.

Overføring av bilag til økonomisystem (opprette bilagsjournal)

Se Handel - Overførbare bilag.

Analysere bilagsjournaler

Listen over bilagsjournaler kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen.

Relaterte emner

Innledning
Min side
Organisasjon
Meldinger
Samhandling
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
Tilbud
Salgsordrer
Abonnementer
Utgående faktura
Betalingspåminnelse
Fakturainnbetalinger
Fakturajournaler
Kreditnotaer
Innkjøpsordrer
Hendelsesarkiv
Produktregister
Lagerbeholdning
Rapporter
Alle bilag
Ubehandlede bilag
Kontrollerte bilag
Godkjente bilag
Overførbare bilag
Bilagsjournaler
Innstillinger
Produktgrupper
Salgsordremaler
Påminnelsesoppsett
Rabattlister
Valutaer
Fraktbetingelser
Betalingsbetingelser
Måleenheter
Lagersteder
Kontoplan
Kontoplangrupper
Bilagsarter
Avgiftskoder
Admin

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken