Eksport av regnskapsbilag til økonomisystem

XS Office Accounting Link

- Eksport av regnskapsbilag til økonomisystem
Eksport av regnskapsbilag til økonomisystem - XS Office Accounting Link

XS Office Accounting Link gir brukere av XS Office Enterprise Edition muligheten til å registrere og kontere regnskapsbilag med vedlegg i XS Office. Konteringen skjer ved å fordele bilagene på kontoene i kontoplanen samt påføre prosjekt og avdeling hvis dette er ønskelig.

En standard kontoplan (NS 4102) følger med XS Office Accounting Link. Denne kan tilpasses individuelle behov med egne kontoer. I tillegg er det mulig å sette opp egne bilagsarter og avgiftskoder.

Ferdig konterte bilag kan enkelt eksporteres til regnskapssystemet eller sendes til regnskapsføreren via egen fileksport med vanlige tekstformater for eksport.

Hvis tjenesten XS Office Document Scanning også er i bruk, kan bilagene (f.eks. inngående fakturaer) skannes direkte til XS Office. Bilagsregistreringen skjer da ved å enkelt bla mellom innskannede dokumenter og registrere detaljene rundt bilaget.

Bilagene kan eksporteres til blant annet Mamut og DI Systemer. Eksportrutiner for nye økonomisystemer lages gratis på forespørsel.

XS Office Accounting Link krever XS Office Enterprise Edition og kan bestilles i vår nettbutikk.

Produktoversikt
Introduksjon
Enterprise Edition
Professional Edition
Invoicing Edition
Abonnementsfaktura
Dokumentskanning
Kobling mot regnskap
Tilleggsprodukter
Produktmatrise

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken