Tillegg og ekstraverktøy

XS Office Add-ons

- Tillegg og ekstraverktøy
Tillegg og ekstraverktøy - XS Office Add-ons

XS Office Add-ons er ekstraverktøy og tilleggsfunksjoner som integreres i XS Office for utvidet funksjonalitet og lettere integrasjon med andre systemer. Noen add-ons er gratis og automatisk inkludert, mens andre må bestilles separat. Dette er angitt nærmere under beskrivelsen av hver funksjon under.

XS Office Outlook Add-in

XS Office Outlook Add-in er et tillegg som integreres i Microsoft Outlook. Med dette tillegget i Outlook kan elementer fra Outlook overføres til XS Office. I dag støttes eksport av følgende Outlook-elementer til XS Office:

I dag støttes import av følgende XS Office-elementer til Outlook:

XS Office Outlook Add-in er gratis og tilgjengelig i XS Office Professional Edition og XS Office Enterprise Edition. Last ned her.

XS Office Add-in

XS Office Add-in er et tillegg som integreres i kontorprogrammer fra Microsoft. Med dette tillegget kan du åpne og lagre dokumenter fra dokumentarkivet i XS Office direkte til kontorprogrammer som Microsoft Word og Microsoft Excel.

Tilleggsprogrammet vil automatisk installere seg i de av programmene under som du har installert på din PC:

Du trenger kun å installere XS Office Add-in én gang for å få tilgang til tillegget i alle programmene over. Innstillingene du angir vil også være felles for alle programmene.

XS Office Add-in gir deg muligheten til å åpne og lagre dokumenter i dokumentarkivet i XS Office direkte fra programmene nevnt ovenfor uavhengig av nettleseren din. Dette gjør åpning og lagring av dokumenter fra/til dokumentarkivet i XS Office mye raskere og enklere enn via nettleseren.

XS Office Add-in vil automatisk versjonskontrollere dokumentene og lagre dokumentet som en ny versjon hver gang du lagrer.

XS Office Add-in er gratis og tilgjengelig i XS Office Professional Edition og XS Office Enterprise Edition. Last ned her.

XS Office Thunderbird Extension

XS Office har et eget tilleggsprogram (utvidelse/"extension") som kan installeres i e-postklientene Mozilla Thunderbird og Mozilla SeaMonkey. Med dette tillegget kan du overføre (eksportere) oppføringer fra Thunderbird/SeaMonkey direkte inn i XS Office. Du velger helt enkelt de oppføringene du vil overføre fra e-postmapper i Thunderbird/SeaMonkey og klikker på en XS-knapp i verktøylinjen eller velger fra høyreklikkmenyen. Når du overfører oppføringer har du muligheten til å knytte disse mot eksisterende firma, prosjekt og sak eller opprette nye. De nye oppføringene vil være tilgjengelige i XS Office umiddelbart.

XS Office Thunderbird Extension er gratis og tilgjengelig i XS Office Professional Edition og XS Office Enterprise Edition. Last ned her.

XS Office Storage Packs

XS Office kommer som standard med maksimal lagringsmengde på 2 GB (1 GB for Invoicing Edition). Ved behov for større lagringsplass (typisk ved import av stort dokumentarkiv), kan du kjøpe et fritt antall "Storage Packs".

Hver pakke er på 1 GB og vil komme på toppen av de eksisterende antall gigabyte du har.

En ønsket lagringsgrense på 5 GB vil dermed kreve 3 "storage packs" i XS Office Professional og XS Office Enterprise Edition, mens det vil kreve 4 "storage packs" i XS Office Invoicing Edition.

XS Office Storage Packs kan bestilles her.

XS Office Messenger

XS Office Messenger er ansvarlig for sending av påminnelse for viktige hendelser per e-post til brukerne av XS Office. Brukeren velger selv påminnelsestidspunkt i hver hendelse - typisk som et definert antall minutter før hendelsen inntreffer. Påminnelser støttes for følgende elementer i XS Office:

XS Office Messenger er gratis og følger automatisk med alle versjoner av XS Office.

XS Office COM Library

XS Office COM Library er ansvarlig for eksport til PDF-format i XS Office. Elementer som kan eksporteres til PDF er blant annet møteinnkallinger, referater, tilbud og ordre.

XS Office COM Library er gratis og følger automatisk med alle versjoner av XS Office.

Produktoversikt
Introduksjon
Enterprise Edition
Professional Edition
Invoicing Edition
Abonnementsfaktura
Dokumentskanning
Kobling mot regnskap
Tilleggsprodukter
Produktmatrise

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken