Dokumentskanning og skanning av bilag

XS Office Document Scanning

- Dokumentskanning og skanning av bilag
Dokumentskanning og skanning av bilag - XS Office Document Scanning

XS Office Document Scanning gir brukere av XS Office Enterprise Edition og XS Office Professional Edition mulighet for skanning av dokumenter direkte til XS Office. Med dette kan f.eks. bilag, brosjyrer og telefakser overføres enkelt og greit til XS Office.

Innkommende post kan skannes av administrativt personell like enkelt som de tar en kopi med kopimaskinen. Innskannede dokumenter kan så sorteres og merkes med prosjekt, kunde o.s.v. i XS Office av personen selv eller andre.

NB! Dokumentskanner (evt. multifunksjonsskriver) som kan skanne til FTP-server er påkrevd.

Hvis tjenesten XS Office Accounting Link også er i bruk, kan regnskapsbilag (f.eks. inngående fakturaer) skannes direkte til XS Office. Bilagsregistreringen skjer da ved å enkelt bla mellom innskannede dokumenter og registrere detaljene rundt bilaget.

XS Office Document Scanning krever XS Office Professional Edition eller XS Office Enterprise Edition og kan bestilles her.

Produktoversikt
Introduksjon
Enterprise Edition
Professional Edition
Invoicing Edition
Abonnementsfaktura
Dokumentskanning
Kobling mot regnskap
Tilleggsprodukter
Produktmatrise

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken