Introduksjon

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Savner du en felles møteplass hvor samhandlingen i din virksomhet kan gjøres bedre?

XS Office er en ny løsning for å forbedre samhandlingen og organiseringen i din organisasjon. Nøkkelinformasjon er tilgjengelig for alle medarbeiderne uavhengig av tid og sted.

Med XS Office trenger du ikke lenger å investere i en hel rekke programvarepakker med ulike grensesnitt for brukerne, som eksempelvis ett for kunde- og salgsstøtte, ett for prosjektstyring, ett for timeregistrering og så videre. XS Office tilbyr alle disse og en rekke andre funksjoner fra ett og samme sted, og med samme intuitive grensesnitt for brukerne.

Hele løsningen er bygget rundt en visjon om én smart løsning for alle forretningsmessige behov med et enkelt grensesnitt mot brukeren som krever minimal opplæring. Målet er at bedriften enklere skal kunne knytte sammen alle prosesser gjennom å koble sammen ansatte, informasjon og arbeidsmetoder i ett felles system.

Multiplattform

En viktig målsetning med XS Office er at programvaren skal fungere likt på ulike maskinplattformer som Windows, Mac og Linux og at kravene til maskinvare skal være lave. Dermed kan XS Office også benyttes på relativt "gamle" PCer og i miljøer som f.eks. bruker både PC og Mac.

XS Office er designet for å fungere i alle de 4 største webleserne - Internet Explorer, Firefox, Opera og Safari.

Trygghet, sikkerhet og økonomi

Ved å benytte XS Office kan du oppnå følgende:

Hvorfor XS Office?

En løsning med XS Office betyr at du ikke bare sparer penger ved å unngå investeringer i en rekke løsninger, men også at du slipper høye opplæringskostnader og frustrerte ansatte. En mer helhetlig og effektiv organisasjon vil selvfølgelig også by på store kostnadsbesparelser.

Nytteverdi for organisasjonen

Du kan lese mer om de forskjellige versjonene av XS Office ved å velge fra menyen.

Produktoversikt
Introduksjon
Enterprise Edition
Professional Edition
Invoicing Edition
Abonnementsfaktura
Dokumentskanning
Kobling mot regnskap
Tilleggsprodukter
Produktmatrise

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken