Billig tilbud, ordre og faktura

XS Office Invoicing Edition

- Billig tilbud, ordre og faktura
Billig tilbud, ordre og faktura - XS Office Invoicing Edition

Denne pakken inneholder basisfunksjonalitet for kalender, oppgaveplanlegging og kontaktregister. Funksjonene er tilgjengelig både i en privat del for den enkelte ansatte samt for hele organisasjonen for bedre samhandling og informasjonsflyt. Du får også en komplett modul for elektronisk sending av tilbud, ordrebehandling og fakturering - og det til en veldig lav pris.

Brukere av XS Office Invoicing Edition får grunnleggende funksjonalitet i XS Office Mobile Edition.

Nytteverdi for organisasjonen

Funksjoner i XS Office Invoicing Edition

For fullstendig oversikt over funksjoner, se produktmatrisen.

Tilbud

"Tilbud" gir deg en integrert mulighet til å beregne og sende tilbud til kunder. Dekningsbidrag og dekningsgrad vil beregnes fortløpende av XS Office både for hver enkelt Eventuelle rabatter kan angis i prosent eller som kontantsum for hver varelinje.

XS Office håndterer 4 nivåer for merverdiavgift. Alternativene er høy, middel, lav og ingen mva. Mva-satsene kan settes på varene i vareregisteret og mva kan også overstyres til slutt ved eksport. Når du oppretter tilbud kan du også velge hvilken valuta tilbudet skal beregnes i.

For å forenkle tilbudsprosessen kan du sette opp predefinerte alternativer for betalingsvilkår og frakt.

Når tilbudet er ferdig, har XS Office en egen funksjon for å sende tilbudet elektronisk til kunde. Dette i form av en e-post med tilbudet som PDF-vedlegg. I denne prosessen kan du velge om kunden skal se varelinjer, detaljpriser eller kun totalsummen samt om standard salgsbetingelser skal legges ved.

Etter en aksept av tilbudet kan tilbudet aktiveres - det vil si konverteres til en ordre. Dermed slipper du å lage ordren manuelt, og kan bruke detaljene fra tilbudet videre i ordreprosessen. XS Office vil holde orden på hvilket eventuelt tilbud ordren er utspunnet fra.

Ordre

"Ordrer" kan enten komme som et resultat av et akseptert tilbud eller produseres direkte. Detaljene i ordren kan beholdes uendret fra tilbudet. Hvis ønskelig kan du også endre på data fra tilbudet i ordreprosessen. Detaljer om antall kolli, forsendelsens vekt og eventuelt rekvisisjonsnummer kan også registreres for ordren.

Når ordren er komplett, har XS Office en egen funksjon for å produsere relevante dokumenter knyttet til ordren. For det første kan du sende en ordrebekreftelse til kunden samt produsere en pakkseddel til forsendelsen. Du kan som ved tilbudene velge om ordren skal inkludere varelinjer, detaljpriser, kun totalsummen og salgsbetingelser.

I tillegg kan relevant personell i bedriften få tilsendt en elektronisk plukkliste for ordren.

Faktura

Salgsordrene kan enkelt faktureres direkte i XS Office. Fakturaene kan genereres med eller uten girodel/innbetalingsblankett og hvis ønskelig sendes elektronisk til kunden som e-post med PDF-vedlegg.

Produktregister

"Produktregisteret" håndterer varer og tjenester som foretaket selger og kjøper (eller begge deler). En vare kan her være en katalogvare, tjeneste, arbeidstime eller en avgift. Du kan velge om varen er tilgjengelig nå, om den er en kommende vare eller om den eventuelt er utgått.

For beregning av dekningsbidrag og dekningsgrad, kan du registrere en anbefalt utpris samt innkjøpspris og tilvirkelseskost. XS Office vil fortløpende beregne potensiell avanse.

Hvis ønskelig kan produktbilde for varene legges inn. Det kan også kobling mot leverandør i leverandørregisteret og webside for varen. Andre parametre rundt varene er produktansvarlig, varegruppe, størrelse, vekt og måleenhet. XS Office gir også mulighet for å registrere om varen er en abonnementsvare med detaljer om terminer.

Lagerstyring

Foretakets handelsvarer kan lagerstyres i XS Office. Her kan du registrere lagerbeholdning, anbefalt maks- og minimumsbeholdning. Videre kan du registrere normal leveringstid, antall i bestilling samt datoer for bestilling og forventet ankomst.

Hvis varespekteret er stort, kan du spesifisere hvilket lager varen er lagret. I tillegg kan varene merkes med "kurans" angitt i prosent for beregning av lagerbeholdningens verdi ved lagertelling.

Skjermbilder

Klikk på bildene for full størrelse.

Tilbudsdetaljer
Tilbudsdetaljer
Tilbud til kunde
Tilbud til kunde
Ordrelinjer
Ordrelinjer
Ordrebekreftelse
Ordrebekreftelse
Produktoversikt
Introduksjon
Enterprise Edition
Professional Edition
Invoicing Edition
Abonnementsfaktura
Dokumentskanning
Kobling mot regnskap
Tilleggsprodukter
Produktmatrise

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken