Automatisert fakturering av abonnementer og andre regelmessige avtaler

XS Office Subscription Billing

- Automatisert fakturering av abonnementer og andre regelmessige avtaler
Automatisert fakturering av abonnementer og andre regelmessige avtaler - XS Office SubscriptionBilling

Med abonnementsfaktureringen i XS Office har du mulighet til å opprette automatiserte mønstre for fakturering av kunder. Hvert abonnement kan ha et fritt valgt antall abonnenter og varelinjer. Registrering av varelinjer for abonnementene skjer på samme måte som vanlig ordreregistrering i XS Office. Du kan angi avslutningskriterie for abonnementene basert på fast sluttdato, sluttdato for hver abonnent eller antall repetisjoner for abonnementet.

Du kan for hvert abonnement angi om abonnementet skal produsere redigerbare salgsordrer eller ferdige fakturaer. Salgsdokumentene (salgsordrer og fakturaer) vil produseres fortløpende av XS Office og du kan velge om hver enkelt abonnent skal få ordrebekreftelse eller faktura automatisk tilsendt på e-post.

Navn, adresser og e-postadresser for abonnentene hentes automatisk fra firmakortene på fakturadato. Dette betyr at en endret fakturaadresse på firmakortet automatisk vil gjenspeiles i neste faktura til kunden.

Varelinjene i abonnementet kan enten være låste i mengde, pris og rabatter eller de kan ha dynamisk innhold avhengig av hvilken abonnent som faktureres. Dette gjør at automatiserte løsninger for følgende problemstillinger enkelt kan settes opp:

XS Office Subscription Billing krever Invoicing Edition eller Enterprise Edition og kan bestilles i webshopen.

Produktoversikt
Introduksjon
Enterprise Edition
Professional Edition
Invoicing Edition
Abonnementsfaktura
Dokumentskanning
Kobling mot regnskap
Tilleggsprodukter
Produktmatrise

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken