Purring

Innhold

Om innfordring

faktura

For å sikre at selskapets likviditet er best mulig, er det helt essensielt å ha gode rutiner for innkreving av utestående fordringer. Hvis du for eksempel videreforedler og selger videre ting du selv må kjøpe inn, er dette spesielt viktig. Dette fordi innkjøpene dine binder opp kapital som du bør få frigjort hurtigst mulig ved å få oppgjør for dine videresalg. Vi snakker ofte om at balansen mellom leverandørkredittid og kundekredittid må være god. Dersom kundene dine heller ikke betaler fakturaene innen oppgitt frist (forfallsdato), vil dette kunne være kritisk for din likviditet (betalingsevne).

Hva er en purring?

Når en kunde ikke har betalt en faktura innen den oppgitte fristen (fakturaens forfallsdato), kan du sende en betalingspåminnelse (ofte kalt "purring") eller et inkassovarsel. Du kan sende hvor mange purringer du ønsker, men dersom du skal kreve purregebyr må du følge inkassoforskriften (se under). Dersom du ikke skal bruke purregebyr, kan du sende så mange purringer du vil og du trenger ikke å vente til 14 dager etter forfall. Dersom du ønsker det, kan du også velge å ikke sende purringer i det hele tatt (da sender du inkassovarsel direkte).

Hva er et inkassovarsel?

Før en faktura kan sendes til inkasso, må du sende et inkassovarsel. Normalt sender du dette etter først å ha sendt én eller flere purringer. Men merk at det ikke finnes noe krav om at du skal sende ut purringer først. Inkassovarselet må også følge inkassoforskriften (se under). Dersom du ikke skal kreve inn gebyr, trenger du ikke å vente til 14 dager etter forfall for å sende et inkassovarsel.

Inkassoforskriften

Dersom du skal kreve purregebyr i dine purringer, må du følge inkassoforskriftens §1.2. Her kreves det at purringen angir kravets størrelse, hva kravet gjelder og sendes tidligst 14 dager etter forfallsdato.

Purregebyr

Dersom kravene i inkassoforskriften (se over) er fulgt, kan du legge til et purregebyr i dine betalingspåminnelser. Da kan du kreve et purregebyr lik en tidel av inkassosatsen. Inkassosatsen fastsettes hvert år i "Forskrift til inkassoloven".

Merk at det ikke skal beregnes merverdiavgift på purregebyr.

Hva så?

Dersom kunden ikke har betalt 14 dager etter inkassovarselet, kan du starte inkasso. Du kan utføre inkassoen selv (egeninkasso) eller overlate dette til et inkassoselskap (fremmedinkasso). Merk at inkassoloven (se under) må følges uavhengig av hvordan du velger å inndrive dine krav.

Inkassoloven

Når du skal inndrive et krav gjennom inkasso, må dette gjøres i henhold til inkassoloven.

Purring i XS Office

Purring i XS Office

Dersom du har en forfalt faktura i XS Office, kan du åpne fakturaen og velge "Ny betalingspåminnelse" fra fanekortet "Påminnelser" for å opprette en purring eller et inkassovarsel. Du finner en liste over sendte purringer under menyvalget "Handel - Betalingspåminnelse". Under "Handel - Innstillinger" kan du sette opp standardinformasjon om formatet for dine purringer og inkassovarsler.

Purringer i XS Office krever at du har Invoicing Edition eller Enterprise Edition.

Du kan lese mer om Purring i XS Office eller lese produktspesifikk informasjon ved å velge produkt nedenfor.

"For å sikre at selskapets likviditet er best mulig, er det helt essensielt å ha gode rutiner for innkreving av utestående fordringer."

Timeregistrering, prosjektstyring, faktura og CRM på nett

Fri etablering + Ingen bindingstid = Liten risiko
Nå også med mobiltilpasset fullversjon

Prøv gratis i 30 dager
... eller bestill online fra nettbutikken